จิตอาพระราชทานฯ

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 18 ต.ค.62 นายกมล   เชียงวงค์ ผู้ว่าราชกาลจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ   กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน  ซึ่งอำเภอดอกคำใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ที่ วัดพระธาตุแจ้โว อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4  วันที่ 18 ตุลาคม 2562   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดย มีข้าราชการ  และจิตอาสาพระราชทาน 904  วปร. ในพื้นที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์


แชร์ข่าวพะเยา