เกษตรกรเริ่มหว่านข้าวกล้าวันพืชมงคล

แชร์ข่าวพะเยา

     เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เริ่มหว่านข้าวกล้าในแปลงนาของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าการได้หว่านข้าวกล้าในแปลงนาในวันพืชมงคล จะทำให้ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์เจริญเติบโตงอกงาม และศัตรูพืชไม่มารบกวน เพราะเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลที่สุดของเกษตรกร

      เกษตรกรจำนวนมากในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทำเป็นกล้าพันธุ์ เข้าหว่านในแปลงนาของตนเองในวันพืชมงคลวันนี้กันเป็นจำนวนมาก เพราะพวกเขาเชื่อว่าเป็นวันที่ดีและเป็นสิริมงคลของเกษตรกรกร และถ้าได้ไถว่านข้าวกล้าในวันนี้แล้วจะทำให้พืชผลของเขาเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ ไม่มีแมลง ศรัตรูพืชมารบกวน ตลอดจนน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นในวันนี้เกษตรกรจำนวนมากต่างเร่งไถพรวนเพื่อหว่านข้าวกล้าในวันนี้ให้ทัน

     โดย นางศุภิสรา เกสรพันธ์ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระบุว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่จะใช้วันนี้ซึ่งเป็นวันพืชมงคล ใช้ในการหว่านกล้าพันธุ์ข้าว เพราะมีความเชื่อทางเหนือว่าเป็นวันที่เป็นมงคล จะทำให้ผลผลิตเจริญงอกงามดีและไม่มีแมลงมารบกวนให้เสียหาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่จึงเลือกใช้วันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นการหว่านกล้าและเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาของตนเอง และถือว่าเป็นการเริ่มต้นทำนาในฤดูกาลของปีนี้


แชร์ข่าวพะเยา