รพ.สต.บ้านต๊ำ ควบคุมป้องกันพื้นที่เสี่ยงไวรัสโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ได้รับการแจ้งข่าวจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 21.07 น. ว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 1 รายในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ รายที่ 88 ของจังหวัดพะเยา อายุ 60 ปี อาชีพ เกษตรกร น้องชายของ PY82 และเป็นน้าของ PY 87 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ประเภทผู้ป่วยใน ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมโรคไม่ให้ระบาดและแพร่กระจายออกไป ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ จึงได้ประสานไปยังนายกเทศมนตรี/กำนัน ตำบลบ้านต๊ำ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรฐานการควบคุมโรคระบาดกรณีเกิดโรคระบาด และได้มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย การควบคุมโรคดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า น้ำยาฆ่าเชื้อโรคผสมสาร BKC (benzalkonium chloride) ซึ่งมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้                   

                          2.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 1 คน (น้องสาว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง Quarantine Home เป็นเวลา 14 วัน และเข้ารับการตรวจเชื้อที่รพ.พะเยา

                        3.ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 3 คน (คนงานในไร่ชาคริต) ให้ดำเนินการตามแนวทาง Quarantine Home เป็นเวลา 14 วัน และเข้ารับการตรวจเชื้อที่รพ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา