เกษตรอ.เชียงม่วน ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงปลูกลำไย

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรอำเภอเชียงม่วน ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาวะภัยแล้งของเกษตรกร ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ตรวจติดตามแปลงปลูกลำไยของนายทวี ใจอินต๊ะ เกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านหนองกลาง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา ขณะนี้ลำไยกำลังแตกใบอ่อนพบการระบาดของหนอนคืบละหุ่ง ได้ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดแก่เกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


แชร์ข่าวพะเยา