เทศบาล ต.บ้านต๋อม สำรวจลำน้ำแก้ปัญหาผักตบชวา

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม สำรวจลำน้ำแก้ปัญหาผักตบชวา

 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5-6-7 สำรวจลำน้ำแม่ต๋อมตามที่ได้รับร้องเรียนมา เพื่อแก้ปัญหาผักตบชวาทำให้น้ำเสียและหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน


แชร์ข่าวพะเยา