อสม.เข้มแข็ง ด้วยแฮงหมู่เฮา

แชร์ข่าวพะเยา

      อสม.ชุมชนวัดศรีโคมคำ ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เคาะประตูบ้าน ให้ความรู้แก่ประชาชน ป้องกันโรคโควิด-19

      วันที่7 พฤษภาคม 2564 อสม.ชุมชนวัดศรีโคมคำ ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เคาะประตูบ้าน ให้ความรู้แก่ประชาชน ป้องกันโรคโควิด-19พร้อมทั้งแจกแมสก์หน้ากากอนามัย เพื่อชุมชน ให้ ห่างไกลจากโรคโควิด-19


แชร์ข่าวพะเยา