ม.พะเยา วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัย

แชร์ข่าวพะเยา

      มหาวิทยาลัยพะเยาได้การดำเนินงาน วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เพื่อจัดการน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยตลอดฤดูกาลหน้าแล้ง โดยหลังจากได้ลงพื้นที่สำรวจที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

      และปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา โรง1 (ข้างอาคารเรียนรวมภูกามยาว) โรง2 (บริเวณหอพักศรีตรัง) และโรง 3 (อ่างหลวง) ให้ทันสมัยสามารถควบคุมระบบการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ SCADA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่ใช้งานง่าย front-end สำหรับระบบควบคุมซึ่งสื่อสารกับ PLC ได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์ SCADA มีประโยชน์มากในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและข้อมูลใหม่ ช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้จากระยะไกลแบบเรียลไทม์ การดำเนินงานในส่วนของอ่างเก็บน้ำอ่างที่ 1 ได้เพิ่มรางระบายน้ำและทำช่องทางน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ 

การดำเนินงานในส่วนของอ่างเก็บน้ำอ่างที่ 1 ได้ขุดลอกเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 70,000 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ และเพิ่มแนวท่อส่งให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย  พร้อมวางระบบส่งน้ำไปยังถังสำรองแต่ละจุดในมหาวิทยาลัย


แชร์ข่าวพะเยา