ปลัดจ.พะเยา ออกตรวจสถานที่กักกันตัวกลุ่มเสี่ยง ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ปลัดจังหวัดพะเยา ออกตรวจสถานที่กักกันตัวกลุ่มเสี่ยง ป้องกันโควิด-19 ณ โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเทวา ปัญญบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา   พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานที่เพื่อใช้ในการกักกันตัวของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่จำเป็นต้องกักตัว(Local Quarantine)ณ โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

      หลังจากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)


แชร์ข่าวพะเยา