เทศบาล ต.บ้านต้ำ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาล ต.บ้านต้ำ ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ณ  ห้องประชุมจำปาทอง  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดย  นายจิรพงศ์  ใจลา  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ก่อนเข้ารับหน้าที่  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1 – 13  ตำบลบ้านต๊ำ  ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย  ณ  ห้องประชุมจำปาทอง  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา