ทำความสะอาดตลาด

แชร์ข่าวพะเยา

อบต.บ้านตุ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาด บริเวณตลาดบ้านห้วยลึก ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 12 พฤษภาคม2564เวลา 09.00น. นายวันชัย ไชยวงค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ต.บ้านตุ่น นายกฯ อบต ต.บ้านตุ่นเจ้าหน้าที่อปพร. อสม ร่วมกับเจ้าหน้าตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ดำเนินการทำความสะอาดตลาดบ้านห้วยลึกและจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณตลาดบ้านห้วยลึกและได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเซื้อในบริเวณและรอบบริเวณตลาด


แชร์ข่าวพะเยา