จ.พะเยา ทำความสะอาดตลาดสดป้องกันโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2564  นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนางสาวธิดา  ไกรนรา  ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  ได้นำเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองพะเยา รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด หนองระบู  ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณภายในตลาดสด  ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา  ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ ตามมาตรการของจังหวัดพะเยาในการยับยั้งการแพร่ระบาดการติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

      โดยจังหวัดพะเยา   ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการบริหารจัดการและควบคุมตลาดในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด  รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จะมีการทำความสะอาดในลักษณะเดียวกันที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงคำอำเภอเชียงคำ  รวมถึงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวางด้วย

   ขณะที่ สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดพะเยา  ณ วันที่ 13 พ.ค.64 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 90 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในจังหวัดพะเยา 8 รายรักษาหายแล้วกลับบ้าน 81 ราย  มีผู้เสียชีวิต1 ราย   โดยขอความร่วมมือให้ชาวพะเยา และผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดพะเยา  ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย 


แชร์ข่าวพะเยา