PEA พะเยา เข้าพบลูกค้านำเสนองานบริการระบบไฟฟ้า

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา เข้าพบลูกค้าส่วนราชการและเอกชน นำเสนองานบริการระบบไฟฟ้า

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนิมิตร ปิวศิลป์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย  อ.แม่ใจพร้อมด้วยทีมงานธุกิจเสริมเข้าพบลูกค้าส่วนราชการและเอกชน เพื่อนำเสนองานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในของผู้ใช้ไฟเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมให้ผลการดำเนินงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นไปตามเป้าหมายตามค่าชี้วัด KPI


แชร์ข่าวพะเยา