สหกรณ์จ.พะเยา เข้าตรวจสอบคุณภาพลิ้นจี่เพื่อส่งออกจำหน่าย

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบคุณภาพลิ้นจี่และการกระจายลิ้นจี่ออกนอกแหล่งผลิตเพื่อส่งออกจำหน่าย ณ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันที่ 13 พฤษภาคม  2564  นายเอนก  ชื่นใจ  สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางจีรพรรณ  มูลศรี นักชาการสหกรณ์  เข้าตรวจสอบคุณภาพลิ้นจี่และกระจายลิ้นจี่ออกนอกแหล่งผลิตเพื่อช่วยเหลือชาวสวนลิ้นจี่ จังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid -19 ณ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากขนส่งไปรษณีย์ไทย จ.พะเยา อำนวยความสะดวกในการจัดส่งลิ้นจี่จากสวนสู่ปลายทาง


แชร์ข่าวพะเยา