ทำฝายกักเก็บน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยแม่นาเรือ

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 พร้อมผู้ช่วยๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ กำนัน ต.แม่นาเรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ พี่น้องจิตอาสา ได้กันทำฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยแม่นาเรือ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ สนับสนุนวัสดุก่อสร้างฝาย


แชร์ข่าวพะเยา