โรงพยาบาล ม.พะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19

แชร์ข่าวพะเยา

      โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดพะเยา ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาโดยการลงทะเบียนผ่าน LINE OFFICIAL Account “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 หรือเลือกลงทะเบียน ณ ห้องเวชระเบียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กา ตำบลแม่นาเรือ และตำบลจำป่าหวาย สามารถลงทะเบียนที่ อสม. หรือ รพ.สต. ใกล้บ้านท่าน

      LINE OFFICIAL Account “หมอพร้อม” โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid -19 โดยเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโดยจะมีการเริ่มฉีดครั้งแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เพียงต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน “หมอพร้อม” โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และเข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19 ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 7000 ,7226 หรือ 054-466758 ได้ในเวลาราชการ


แชร์ข่าวพะเยา