สำรวจแหล่งน้ำดิบ

แชร์ข่าวพะเยา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสำรวจแหล่งน้ำดิบให้กับชุมชน ณ.บ้านห้วยเคียนเหนือ ตำบลบ้านต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา

นายจิรพงศ์  ใจลา  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขต2 ออกสำรวจแหล่งน้ำดิบ สำหรับทำน้ำประปา แก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ให้กับชาวบ้าน  ณ. บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่1  ตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา