รมช.เกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลิ้นจี่ปลอดสารพิษ

แชร์ข่าวพะเยา

รมช.เกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลิ้นจี่ปลอดสารพิษ ของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนลิ้นจี่ปลอดสารพิษ ตามมาตรฐาน SDGSPGS จากแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐานจังหวัดพะเยา เป็นลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคเหนือ สนับสนุนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาการส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรผู้ร่วมกลุ่มโครงการ 9 ราย บนพื้นที่ประมาณ 100 กว่าไร่ แต่ละปีสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อราย


แชร์ข่าวพะเยา