พัฒนาป่าสุสาน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พัฒนา ป่าสุสานร่องไผ่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกับชาวบ้านร้องไผ่ หมู่ 9 -10  นำรถยนต์เครื่องจักร ช่วยกันพัฒนาป่าสุสานร่องไผ่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  เพื่อเตรียมการงานพิธีทำบุญป่าสุสาน


แชร์ข่าวพะเยา