โรงพยาบาลพะเยา ส่งนักรบชุดขาว ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวนการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลเชียงคำ และบุคลากรชาวโรงพยาบาลพะเยา ได้มาร่วมชื่นชมส่งกำลังใจและร่วมส่ง”นักรบชุดขาว”ทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นตัวแทนชาวโรงพยาบาลพะเยา

ซึ่งประกอบด้วย 1.พว.สุคนธ์ทิพย์ บุณยกฤตสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  หอผู้ป่วยหนัก ICU2.พว.หทัยชนก เผ่าศรีไชย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หอผู้ป่วยหนัก MICU และ3.พว.สเนรินทร์ สถาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา  เดินทางไปช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564 ทั้ง 3 คน เป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์การทำงานดูแลผู้ป่วยหนัก สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ได้เป็นอย่างดี ..คุณคือ ความภาคภูมิใจ “ฮีโร่ สีขาว” สู้ สู้


แชร์ข่าวพะเยา