จังหวัดพะเยา เดินหน้ามาตรการเชิงรุก”ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )จังหวัด พะเยา เยี่ยมติดตามให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ออกบริการเชิงรุก”ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 “แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้น ที่สมัครใจลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพของ V accine COVID-19 ความจำเป็น ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการฉีดวัคซีน เพื่อลดการป่วยรุนแรงจากโรค การการเสียชีวิต และภูมิคุ้มกันหมู่ในประชากร  สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ยังคงมาตรการ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้นอกจากการลงพื้นที่เชิงรุกแล้ว

สำหรับประชาชนที่สนใจจองสิทธิ์รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ หมายเลข 054-409300 ต่อ 1524/1541 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เวลา 08.30-16.00 น หรือที่งานประชาสัมพันธ์ 054-409300 ต่อ 1113/1129 เวลา 08.00-24.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ “ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพะเยาลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชาวพะเยาต้องปลอดภัยจากโควิด-19 ..ฉีดวัคซีนเพื่อตัวเรา ครอบครัวและสังคม”


แชร์ข่าวพะเยา