เกษตร อ.เชียงม่วน ต้อนรับนายกเทศบาล ต.เชียงม่วน

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตร อ.เชียงม่วน  ต้อนรับ นายกเทศบาล ต.เชียงม่วน และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ให้การต้อนรับ นายสุเมธี คำลือ นายกเทศบาลตำบลเชียงม่วน ที่นำคณะผู้บริหารเทศบาล เข้าแนะนำตัว เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือในงานกิจกรรมของเทศบาล และงานส่งเสริมส่งเสริมการเกษตร ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา