ช่วยเหลือผู้ยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.บ้านสาง อ.เมืองจ.พะเยา ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา สอบเคสช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา สอบเคสช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เพื่อมาซ่อมแซมบ้าน นาย  บุญยฝาง  ทาวงค์ หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก โดยมีนายทรงธิศักดิ์  ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ร่วมสอบเคส


แชร์ข่าวพะเยา