เข้าพบนายอำเภอเมืองพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์ที่ 17พฤษภาคม2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เข้าหารือ รต.กรกฏ ประเสริฐวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา เพื่อขอคำแนะนำแนวทางในการบริหารงานท้องถิ่น ณ.ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา