ตั้งจุดตรวจป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

     ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจสกัด เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ณ   จุดตรวจเฉพาะกิจ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 18 พฤษภาคม2564 เวลา 08.30 – 16.00 น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำโดย นายสิทธิ์ศักดิ์  เครืออินทร์   กำนันตำบลแม่กา   พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่กา เจ้าหน้าที่ อส. เมืองพะเยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. หมู่ที่ 3 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ได้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจสกัด เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ณ   จุดตรวจเฉพาะกิจ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา