เทศบาล ต.ท่าจำปี ลงพื้นที่ทำความสะอาด ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.ท่าจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดสด ป้องกันโควิด-19 ณ.ตำบลท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา

วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายพิจิตร  อ้อยลี  นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าจำปี  ลงพื้นที่ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสด  วัดโสมนัสทุ่มท่า  และศูนย์ฮอมฮักตำบลท่าจำปี


แชร์ข่าวพะเยา