ร้าน5แยกหมูจุ่มบุฟเฟ่ต์มอบน้ำดื่มให้แก่ เจ้าหน้าที่รพ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ร้าน5แยกหมูจุ่มบุฟเฟ่ต์นำน้ำดื่มของทางร้านไปร่วมเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ COVID – 19 ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา