จ.พะเยา ยอดผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่องหลังสาสุขฯกระตุ้น

แชร์ข่าวพะเยา

ยอดผู้ลงทะเบียนรับวัคซีน โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ออกรณรงค์และชี้แจง ตลอดจนมีมาตรการในการสร้างความเข้าใจให้ผู้รับวัคซีน ว่ามีประโยชน์กว่าการไม่ได้รับวัคซีน โดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน 2 กลุ่ม คือผู้สูงอายุรวมทั้งผู้มีอาการป่วยเรื้อรัง เข้าลงทะเบียนแล้วมากกว่า 70,000 ราย โดยหากพื้นที่จังหวัดพะเยารับวัคซีนถึง 340,000 ราย ก็จะทำให้สามารถใช้ชีวิตปกติได้

     นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในขณะนี้ยอดผู้ลงทะเบียนรับวัคซีน โควิด-19 ของพื้นที่จังหวัดพะเยา มียอดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เท็จจริงจากทางรัฐบาล ประกอบกับทางพื้นที่ได้มีมาตรการที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการให้ทางพื้นที่ปกครองให้มีการรณรงค์ ให้ อสม.ทำการออกเคาะประตูบ้าน สร้างความเข้าใจให้กับชุมชน จึงทำให้ยอดผู้ลงทะเบียนรับวัคซีน โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน ในกลุ่มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ได้มีการลงทะเบียนแล้วรวมมากกว่า 70,000 กว่าราย

และขณะนี้ก็มีผู้สนใจลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้นจะมีการให้บริการการฉีดวัคซีน โควิด-19 ดังกล่าว ในสถานพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลเท่านั้น จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยจากกรณีดังกล่าว โดยขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถที่จะให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ได้รวมแล้วกว่า 10,000 ราย และแต่ละวันสามารถทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้รวม 7,400 คน ต่อวัน ซึ่งหากวัคซีน โควิด-19 มาครบจำนวน 340,000 ราย ก็จะสามารถฉีดให้ครบได้ภายใน 45 วัน


แชร์ข่าวพะเยา