ชาวเขาอาสาสมัครร้อง ปปช.ตรวจสอบที่ดิน

แชร์ข่าวพะเยา

     ชาวเขาอาสาสมัครกองร้อยที่ 11 และ 12 ในพื้นที่อำเภอปง และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กว่า 100 คน รวมตัวเข้าร้อง ปปช.พะเยา ให้ตรวจสอบที่ดินทำกิน หลังกองทัพภาคที่ 3 ระบุว่า ได้ให้ความช่วยเหลือกับอาสาสมัครชาวเขา ดังกล่าวเป็นที่ดินคนละ 10 ไร่ 2 งาน แต่ชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครชาวเขามาก กว่า 600 คน ไม่ได้รับที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเข้าร้องให้ ปปช.พะเยาตรวจสอบว่าเคยจัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มชาวเขาดังกล่าวหรือไม่

     ตัวแทนชาวเขาอาสาสมัครกองร้อยที่ 11 และ 12 อำเภอปง และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กว่า 100 คน ต้องเข้าร้องและยื่นหนังสือกับ ปปช.จังหวัดพะเยา เพื่อให้ทำการตรวจสอบกรณีที่ดินที่กองทัพภาคที่ 3 ได้มีการจัดสรรให้เป็นพื้นที่ทำกิน เมื่อครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้ระบุว่า เคยให้การช่วยเหลือกับกลุ่มชาวเขาอาสาสมัครดังกล่าวแล้ว โดยจัดสรรที่ดินให้จำนวน 10 ไร่ 2 งาน จำนวนกว่า 600 ราย แต่ชาวบ้านที่เป็นชาวเขาอาสาสมัคร ระบุว่า ไม่ได้รับที่ดินดังกล่าว ดังนั้นจึงเข้าร้องต่อ ปปช, เพื่อให้มีการตรวจสอบ ว่าทางกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสรรที่ดินให้จริงหรือไม่ หรือมีการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการจัดสรรที่ดินที่ทางกองทัพภาคที่ 3 จัดสรรมาให้

    โดยนายสุชาติ เตรียมพยุง แกนนำกลุ่มชาวเขาอาสาสมัคร กองร้อยที่ 11 อำเภอปง ระบุว่า ที่เดินทางมาดังกล่าวสืบเนื่องจากทางกลุ่มอาสาสมัครในกองร้อยที่ 11 และ 12 อำเภอปงและอำเภอเชียงคำ ได้มีการสอบถามการช่วยเหลือจากกรรมมาธิการทหาร โดยทางกองทัพภาคที่ 3 ระบุว่า ได้มีการช่วยเหลือกับกลุ่มอาสาสมัครดังกล่าวแล้ว ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครก็ได้รับการช่วยเหลือ ในบางส่วน แต่ที่ติดใจคือเรื่องของที่ดินทำกิน ที่ทางกองทัพภาคที่ 3 ระบุว่า ได้จัดสรรให้จำนวนคนละ 10 ไร่ 2 งานซึ่งกลุ่มชาวเขาอาสาสมัครพวกเรา ในพื้นที่อำเภอปงและอำเภอเชียงคำ มากกว่า 600 ราย ไม่ได้รับที่ดินดังกล่าวจึงเข้าร้องต่อ ปปช.จังหวัดพะเยา เพื่อให้ทำการตรวจสอบกับกรณีดังกล่าวว่ากองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสรรที่ดินให้พวกเราจริงหรือไม่

     ขณะที่นายอนิวัต  โพธ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดพะเยา ระบุว่า กับกรณีดังกล่าวทาง ปปช.จังหวัดพะเยา จะได้เข้าทำการตรวจสอบตามที่ผู้ร้อง ร้องมา ซึ่งในกระบวนการขั้นตอนนั้นจะได้มีการตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรโดยเบื้องต้นจะเข้าตรวจสอบว่าการจัดสรรที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่และหากเป็นจริงก็จะตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวนั้นอยู่ในการครอบครองของผู้ใดซึ่งตรงนี้ทาง ปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและจะได้ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา