เทศบาล ต.บ้านต๋อม ร่วมประชุมสัญจรการพัฒนาตำบลบ้านต๋อม

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.บ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมสัญจรการพัฒนาตำบลบ้านต๋อม

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายศรีเดช นามวงค์ กำนันตำบลบ้านต๋อมร่วมการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งปรึกษาข้อราชการอื่นๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านต๋อม


แชร์ข่าวพะเยา