PEA เชียงคำ ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

PEA เชียงคำ จ.พะเยา ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณหน้าตลาดสดบ้านแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2564   นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบหมายให้ ชุดงานคลัสเตอร์ดอยตุง โดยมีชุดงาน ผกป.กฟส.เชียงคำ ร่วมกับชุดงาน ผกส. ,ผปบ.กฟจ.พะเยา,ชุดงาน ผกป.กฟส.ดอกคำใต้ ,ชุดงาน ผกร.กกค.น.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามโครงการ คพจ.1 แผน 3 งาน ปป.กฟส.เชียงคำ -ตั้งแต่เขตติดต่อจุน -โรงพยาบาลเชียงคำ(ช่วง B) บริเวณหน้าตลาดสดบ้านแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  โดยนายประยูร วิรัตน์เกษม รจก.(ท)กฟจ.พะเยา ,นายสมบัติ  สารทอง ผจก.กฟส.เชียงคำ พร้อมด้วยผู้บริหาร  ได้มอบเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม ให้แต่ละชุดงาน  ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชุดงานในครั้งนี้