PEA เชียงคำ ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

แชร์ข่าวพะเยา

PEA เชียงคำ จ.พะเยา ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณหน้าตลาดสดบ้านแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2564   นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบหมายให้ ชุดงานคลัสเตอร์ดอยตุง โดยมีชุดงาน ผกป.กฟส.เชียงคำ ร่วมกับชุดงาน ผกส. ,ผปบ.กฟจ.พะเยา,ชุดงาน ผกป.กฟส.ดอกคำใต้ ,ชุดงาน ผกร.กกค.น.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามโครงการ คพจ.1 แผน 3 งาน ปป.กฟส.เชียงคำ -ตั้งแต่เขตติดต่อจุน -โรงพยาบาลเชียงคำ(ช่วง B) บริเวณหน้าตลาดสดบ้านแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  โดยนายประยูร วิรัตน์เกษม รจก.(ท)กฟจ.พะเยา ,นายสมบัติ  สารทอง ผจก.กฟส.เชียงคำ พร้อมด้วยผู้บริหาร  ได้มอบเครื่องดื่ม และน้ำดื่ม ให้แต่ละชุดงาน  ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชุดงานในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา