ศบภ.มทบ.34 ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย

แชร์ข่าวพะเยา

      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 25 64 เวลา 09. 30 พล.ต.สมชาย  ทาวงศ์มา ผบ.ศบภ.มทบ.34 มอบหมายให้ พ.อ.สมเจตตะณ์  ภักดีบรรณดิษฐ์ รอง ผบ.ศบภ.มทบ.๓๔ พร้อมด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลเมืองพะเยา ได้มอบถุงพระราชทาน และสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ นาง เขียว  ฟูศรี อายุ 74 ปี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ประสบวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย  เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้เสียหายที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา