โยธาธิการและผังเมือง จ.พะเยาลงพื้นที่ตรวจสอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

      สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

    วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๙.๐0 น. นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธีระวัชร เกี๋ยงคำ วิศวกรชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ)  พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างความแข็งแรง รวมไปถึงด้านสถาปัตยกรรม  ของซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ดังนี้ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนพหลโยธิน ทางขึ้นวัดพระธาตุจอมทอง ,   แยกหลังศูนย์ราชการแห่งที่๑ ,  แยกประตูชัย ,สี่แยกแม่ต๋ำ ,หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ,หน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้, ลานเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา , หน้าวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  โดยหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า โครงสร้างของซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง ๙ จุด นั้นมีโครงสร้างที่แข็งแรง แต่มีวัสดุในส่วนของสถาปัตยกรรมบางส่วนชำรุด เสียหายทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแจ้งกับจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา