ชิมอาหาร

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมและคณะกรรมการร่วมชิมอาหารเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ณ.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมและคณะกรรมการได้ร่วมชิมอาหารที่ผู้ประกอบการจะมาขายอาหารให้แก่นักเรียนโดยมีข้าวราดแกง อาหารประเภทเส้นและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อคัดเลือกให้ขายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ในปีนี้โดยไม่มีการประมูลแต่อย่างใด สำหรับค่าเช่าของร้านค้าทั้งหมดที่ได้รับทางโรงเรียนได้มาปรับปรุงโรงอาหารและโต๊ะอาหาร ให้พอเพียงกับนักเรียน


แชร์ข่าวพะเยา