งานบริการ

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ตัดกิ่งต้นไม้ที่อยู่ใกล้สายไฟของชาวบ้าน ป้องกันเหตุไฟฟ้า

วันที่19 พฤษภาคม2564 นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่PEA พะเยา มาตัดกิ่งต้นไม้ที่อยู่ใกล้สายไฟของชาวบ้านหมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ขอบคุณครับ


แชร์ข่าวพะเยา