เทศบาลต.ท่าจำปี ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ร่วมกับตำรวจภูธรเมืองพะเยา

วันที่  19 พฤษภาคม 2564   นายพิจิตร อ้อยลี  นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี ได้ทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วย ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา และเทศบาลตำบลท่าจำปี