วิทยาลัยเกษตร พะเยา ร่วมส่งมอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์รพ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย นายสาธิต สุทธธง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุก  สะอาด ปลอดภัย ส่งมอบให้แก่บุคลากร               ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพะเยา ภายใต้โครงการ อาชีวะเกษตร ส่งด้วยใจ ให้ทีมแพทย์ สานต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อย่างที่ทราบกันดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทีมคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันอย่างหนักมากกว่าปกติ  ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้เห็นถึงความสำคัญจึงมีนโยบายมอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ ดำเนินการ โครงการอาชีวะเกษตร ส่งด้วยใจ ให้ทีมแพทย์ ผลิตและประกอบอาหารปรุงสำเร็จมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

     ทั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยจัดส่งมอบให้ทุกทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 200 ชุด ตามระยะเวลาโครงการ และจัดส่งมอบพิเศษอีก 100 ชุด รวมเป็น 300 ชุด ในวันที่มีการฉีดวัคซีน   ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา คือวันที่ 19,26,27 พฤษภาคม 2564 โดยวัตถุดิบส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารนั้น เป็นผลผลิตมาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จากน้องๆนักศึกษาที่ร่วมกันปลูกด้วยรัก ดูแลด้วยใจ เพื่อสุขภาพของคนกิน


แชร์ข่าวพะเยา