เทศบาลต.บ้านต๋อม ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ร่วมกับตำรวจภูธรเมืองพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธ ที่19  พฤษภาคม  2564  นายศุภชาติ  สันกว๊าน  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม และพันตำรวจเอก บวร ไชยคำ ผู้กำกับการตำรวภูธรอำเภอเมืองพะเยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วย ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน  ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาและเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา