วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประจำปี 25562                  นายกมล เชียงวงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธาน นำข้าราชการพลเรือน , ตุลาการ , ทหาร , ตำรวจ , และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะ หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี  ที่ บริเวณศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ประจำปี 25562  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยแชร์ข่าวพะเยา