เกษตร อ.เชียงม่วน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตร อ.เชียงม่วน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ณ. ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา และพนักงานจ้างงาน ติดตามการขุดสระเก็บน้ำของนางอารีย์ ฟ้าแลบ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้าร่วมพื้นที่จำนวน 5 ไร่ ขุดดิน 3,800 ลูกบาตร์เมตร ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ซึ่งเกษตรกรพอใจผลการขุดสระเก็บน้ำเป็นอย่างยิ่ง


แชร์ข่าวพะเยา