บริจาคโลหิต

แชร์ข่าวพะเยา

มณฑลทหารบกที่ 34 จ. พะเยา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

   เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น. มณฑลทหารบกที่ 34 จ.พะเยา  ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 5 นาย บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งกำลังพลสามารถบริจาคได้ จำนวน 5 นาย ปริมาณโลหิต จำนวน 2,000 ซี.ซี. สถานที่บริจาค ณ โรงพยาบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา