ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ สำรวจแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม ของลุ่มน้ำลาว และน้ำยวน ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

นายอัครา พรหมเผ่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและสจ. ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ ของลุ่มน้ำลาว และน้ำยวนในเขตอำเภอเชียงคำ เพื่อให้สามารถจัดทำแผนที่น้ำ ไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ด้านการเกษตรกว่า 5 ตำบล และไม่น้อยกว่า 60,000 ไร่ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก รวมไปถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แชร์ข่าวพะเยา