มอบน้ำดื่ม

แชร์ข่าวพะเยา

ร้าน5แยกหมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ นำน้ำดื่มของทางร้านไปร่วมเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ COVID – 19 ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา