สหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมสวนลำไยสมาชิกสหกรณ์

แชร์ข่าวพะเยา

    สหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมสวนลำไยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้ตรวจราชการและปฏิบัติราชการ ให้คำแนะนำการบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจแก่บุคลากรสหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จำกัด และได้ตรวจเยี่ยมสวนลำไยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อประเมินผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดตามโครงการบริหารจัดการรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ฤดูกาลผลิตปี 2564


แชร์ข่าวพะเยา