สหกรณ์ จ.พะเยา จัดเก็บข้อมูลโครงการประกวดผลงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา จัดเก็บข้อมูลโครงการประกวดผลงานเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2564  ณ. โรงเก็บปุ๋ยกลุ่มเกษตรกรทำสวนผักปลอดสารพิษบ้านวังเค็มเก่า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ทีมงานกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอเชียงคำ/ภูซางร่วมให้คำแนะนำ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลในโครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2564  ณ. โรงเก็บปุ๋ยกลุ่มเกษตรกรทำสวนผักปลอดสารพิษบ้านวังเค็มเก่า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา