สหกรณ์จ.พะเยาเข้าตรวจเยี่ยมและตรวจสอบคุณภาพลิ้นจี่

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจสอบคุณภาพลิ้นจี่เพื่อช่วยเหลือชาวสวนลิ้นจี่ ณ. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันที่ 19 พฤษภาคม  2564  นายเอนก  ชื่นใจ  สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวปาณิสรา  ใหม่ต๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นางจีรพรรณ มูลศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจสอบคุณภาพลิ้นจี่และกระจายลิ้นจี่ออกนอกแหล่งผลิตเพื่อช่วยเหลือชาวสวนลิ้นจี่ จังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid -19 ณ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากขนส่งไปรษณีย์ไทย จ.พะเยา อำนวยความสะดวกในการจัดส่งลิ้นจี่จากสวนสู่ปลายทาง และตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อลิ้นจี่ของภาคเอกชนที่เข้ามารับซื้อลิ้นจี่เพื่อส่งห้างสรรพสินค้า ตลาดโมเดิร์เทรด ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย เพื่อบริการเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ๆมีผลผลิตลิ้นจี่ ซึ่งมาเปิดจุดรับซื้อตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ โดยปริมาณการรับซื้อ ประมาณ 3-4 ตัน /วัน


แชร์ข่าวพะเยา