ออกตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อย

แชร์ข่าวพะเยา

     นายอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อป้องปรามผู้ไม่หวังดีที่อาจก่อความเดือดร้อนรำคาญและตรวจตราพื้นที่สุ่มเสี่ยง

    วันที่ 21 พฤษภาคม2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปืม ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพะเยา ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อป้องปรามผู้ไม่หวังดีที่อาจก่อความเดือดร้อนรำคาญและตรวจตราพื้นที่สุ่มเสี่ยง ที่อาจเป็นแหล่งมั่วสุ่มของกลุ่มวัยรุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ผลการปฏิบัติไม่พบการมั่วสุ่มหรือการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา