เทศบาล ต.แม่ปืม ประชุมการป้องกันไวรัสโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม พร้อมด้วย นพ.สมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง ตัวแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลแม่ปืม กำนัน ปลัด หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปืม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเรื่องการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีเป้าหมายให้ตำบลแม่ปืมเป็นตำบลที่รณรงค์ให้คนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มากเป็นอันดับ1ของอ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา