1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจหาพื้นที่ขุดสระกักเก็บน้ำ ในพื้นที่ของเกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

     วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการสำรวจและวางหมุดอ้างอิงBM (Benchmark) เพื่อสำรวจหาระดับพื้นที่ขุดสระกักเก็บน้ำ ในพื้นที่ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา