ครอบครัว”บำรุงสุข”มอบอาหารปรุงสำเร็จให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ครอบครัว”บำรุงสุข”มอบอาหารปรุงสำเร็จจำนวน 200กล่องให้กับโรงพยาบาลพะเยาเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรผู้ปฎิบัติงานและดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ โควิด -19 โดยมีแพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ประธานคณะกรรมการกิจกรรมพิเศษและคณะเป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา