PEA พะเยา ปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง

แชร์ข่าวพะเยา

       วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 PEA เทิง โดยนายโกสิทธิ์   อติเปรมินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง  พร้อมผู้บริหารฯ ร่วมกับ  กลุ่มคลัสเตอร์ดอยตุง    ดำเนินการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อรองรับการขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข  1021  อ.ดอกคำใต้ – อ. เทิง ตอน 3  หลักกิโลเมตรที่ 86 – 100+019  โดยมีปริมาณงานที่ดำเนินการดังนี้

1. รื้อถอน  เสา เดิม  ขนาด 14.00 เมตรจำนวน  22  ต้น  เปลี่ยนเป็นเสา  ขนาด 14.30  เมตร  จำนวน  22  ต้น

3.  พาดสายแรงสูง ระยะทางประมาณ  800  เมตร

4.​ ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า​ จำนวน​ 1​ จุด

5.​  ติดตั้ง​ sf6.​จำนวน​ 1​ เครื่อง

6.​ ติดตั้ง​ ดีสคอนเนคติ้งส์สวิท  เสริม​ จำนวน​ 2​ จุด

ใช้ทีมงาน จำนวน 13 ทีม  ร่วมปฎิบัติงาน ด้านระบบไฟฟ้ากว่า  100  คน ซึ่งในการดำเนินการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ดังกล่าว ได้ดำเนินการ  ช่วง B  แล้วเสร็จประมาณ 95 %   ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน มิ.ย.64


แชร์ข่าวพะเยา